Teams

Pre-Final Teams

Team Team Leader Mentor
AI Maveric Madhav M Karpur Sudip Gupta
Artificial-Mind Shivam Tawari Sangmesh
D-Coders  Dr Venkata Rajesh Kumar P Siddharth Nair
Detector Atharva Deolalikar Shreyas Hegde
Extremist Indra Kumar K Rashmi Uppin
Fabulous Five Lakshmi R Sangmesh
Gryffindor Ashwin Keerthan Swamy
Hash Directors Santhosh Kumar D Sudip Gupta
Home Run Mrudang Pandya Sudip Gupta
Janitri Innovations Aravind Prasad Dr. Bharati Harsoor
Lets_try Lokesh Dhaundiyal Raunak Khaitan
Lyfas Coder Team Subhagata Chattopadhyay Rashmi Uppin
Medical Explorers Nicola Mascarenhas Giridhar N R
Phoenix Shamita Jain Rashmi Uppin
Predictor Arun Kumar M Dr. Bharati Harsoor
RSG Rimmon Bhosale Siddharth Nair
Solutionnet Vinat Goyal Udaykumar
Team Singularity Nikhil Chandra D Dr. Bharati Harsoor
Trailblazer Atharva Khedkar Shreyas Hegde
Turing Techiez R.S.Rajkumar Vivek Prakash

Semi Teams

Team Team Leader Mentor
AI Maveric Madhav M Karpur Sudip Gupta
Artificial-Mind Shivam Tawari Sangmesh
CodeBots Anubhav Chandil Udaykumar
CodeRegression Poornartha Sawant Rashmi Uppin
D-Coders
Dr Venkata Rajesh Kumar P
Siddharth Nair
Deep Bits Rajesh Sudi Sachin D N
Detector Atharva Deolalikar Shreyas Hegde
Dynamic Souls Rohith Vignesh G Udaykumar
Extremist Indra Kumar K Rashmi Uppin
Fabulous Five Lakshmi R Sangmesh
Fliity Sayam Abbas Vivek Prakash
Gryffindor Ashwin Keerthan Swamy
Hash Directors Santhosh Kumar D Sudip Gupta
Healthcare Coders Nandini S Kashyap Dhruve
Hepta Akash.R Rashmi Uppin
Home Run Mrudang Pandya Sudip Gupta
Janitri Innovations Aravind Prasad Dr. Bharati Harsoor
Kira Anish Hungund Siddharth Nair
Lets_try Lokesh Dhaundiyal Raunak Khaitan
Lyfas Coder Team
Subhagata Chattopadhyay
Rashmi Uppin
Medical Explorers Nicola Mascarenhas Giridhar N R
NEC-AI K Subramanian Sangmesh
Phoenix Shamita Jain Rashmi Uppin
Predictor Arun Kumar M Dr. Bharati Harsoor
RSG Rimmon Bhosale Siddharth Nair
SAEC Saran Menon Sudip Gupta
Telecom B section Subodh Mandya Sudip Gupta
Solutionnet Vinat Goyal Udaykumar
Team Singularity Nikhil Chandra D Dr. Bharati Harsoor
Techiess Vidyasree.A Kashyap Dhruve
Trailblazer Atharva Khedkar Shreyas Hegde
Turing Techiez R.S.Rajkumar Vivek Prakash
Wondering Minds Anu Varshini Anu Varshini

Prelims Teams

Team Team Leader Mentor
AI MAVERICKS Madhav M Karpur Sudip Gupta
AIBUZZ Amit Kumar Sudip Gupta
Artificial-Mind Shivam Tawari Sangameshwar
Arun Kumar M Predictor Bharati
Codebots Anubhav Chandil Udaya Kumar M
Codegression Poornartha Sawant Rashmi Uppin
coder
Dr .Subhagata Chattopadhyay
Rashmi Ambesange
CoE_CNDS_VJTI Shraddha S. Suratkar Ms. Spoorthy Venkatesh
D-coders Dr Venkata Rajesh Kumar P Siddharth Nair
Deep bits Rajesh Sudi Sachin D N
Dynamic Souls Rohith Vignesh G Udaya Kumar
Error_404 Saksham Aggarwal Rashmi Ambesange
Extremist Indra Kumar K Rashmi Ambesange
Fabulous Five Lakshmi R Sangameshwar
Fire Angles Tejashmitha C Dr. Arbind Gupta
Fliity Sayam Abbas Vivek Prakash
gary hound Nisarg Arbid Gupta
Gryffindor Ashwin Keerthan Swamy
HASH_Directors Santhosh Kumar D Sudip Gupta
Healthcare Coders Nandini S
Dr Kashyap Deepak Dhruve
Hepta Akash.R Rashmi Uppin
Home_Run Mrudang Pandya Sudip Gupta
Instrosparkers K.Karthika
Dr Kashyap Deepak Dhruve
Janitri Innovations Aravind Prasad Dr Bharati Harsoor
Lets try Lokesh Dhaundiyal Raunak Khaitan
Lyfas Coder Team Subhagata Chattopadhyay Rashmi
Medical Explorers Nicola Mascarenhas Girish
NEC-AI K Subramanian Sangameshwar
Phoenix Shamita Jain Rashmi Uppin
RSG Rimmon Bhosale Siddharth Nair
SAEC Saran Menon Sudip Gupta
SolutionNet Vinat Goyal
Udaya Kumar Muralitharan
Team Gravity Harsh Jain Spoorthy Venkatesh
Team Jarvis Prince Kumar Sangameshwar
Team Kira Anish Hungund Siddharth Nair
Team nucleus Pavan Kumar Arbind Gupta
Team Singularity Nikhil Chandra D Dr Bharati Harsoor
Team_Zzzz Ravindra Kupatkar Raunak Khaitan
Techiess Vidyasree.A
Dr Kashyap Deepak Dhruve
TrailBlazers Atharva Khedkar Shreyas Hegde
Turing Techiez R.S.Rajkumar Vivek Prakash
Variables Manish Mishra Dr Bharati Harsoor
Wandering minds Anu Varshini Sachin
Telecom B section Subodh Mandya Sudip Gupta
Detector Atharva Deolalikar Shreyas Hegde
Predictor Arun Kumar M Dr Bharati Harsoor